Rent vand med eca desinfektion

Miljøvenligt - Naturligt rent 

 

ECA-H2O produkter erstatter stærke kemiske rengørings-og desinfektionsmidler. ECA-H2O efterlader ingen skadelige stoffer. Når ECA-H2O Desinfektion nedbrydes, efterlades der kun vand og salt og derfor har ECA-H2O Desinfektion ingen negativ indvirkning på miljøet. 

 

Da ECA-H2O Desinfektion ikke skal skylles af overfladen efter rengøring, spares en masse vand ved hver rengøring. ECA-H2O Desinfektion er mild og skånsom mod huden. Kan opbevares i almindelige dunke og sprøjter. ECA-H2O Desinfektion har ingen faremærker og væsken kan bortskaffes i afløb, ligesom emballagen bortskaffes som almindelig dagrenovation. 

Det aktive stof i ECA-H2O produkter er 'aktivt klor afgivet af hypoklorsyre'. Hypoklorsyren dannes ved elektrolyse af vand og salt, helt naturligt og bæredygtigt. Produktet afgiver en kortvarig klorlugt, når man sprayer det ud. Lugten minder om svømmehal, men den forsvinder hurtigt og efterlader ingen lugtgener.

Hypoklorsyre dannes også naturligt i vores og dyrs immunforsvar til at bekæmpe infektioner i kroppen. Hypoklorsyre betragtes derfor som naturens egen bakterie- og virus dræber. Det vurderes at hypoklorsyre, er 80 gange mere effektivt end traditionelle desinfektionsmidler, da det grundet sine kemiske egenskaber er bedre i stand til at gennemtrænge cellevægge og neutralisere mikroorganismer. ECA-H2O er pH neutralt, hvilket også betyder at ECA-H2O ikke er korrosivt overfor omgivelserne. Modsat mange desinfektionsmidler udvikler ECA-H2O produkter ikke resistens. 

Ecavand

Anvendelsesområder

HJEMMET.

Effektiv og skånsom desinfektion i køkken, opholdsrum, badeværelse og toiletter. Reducer lugtgener efter toiletbesøg og i afløb. Desinfektion af feks. kattebakken, hamster- og kaninburet

CAFÈ, RESTAURANT OG HOTEL.

Køkken, toiletter, borde, bardisk, værelser og inventar. 

SKOLE OG INSTITUTION.
Legeredskaber, borde, stole, toiletter, kantine og mødelokaler. 

VIRKSOMHED, FABRIK OG BUTIK.
Reception, kantine, mødelokaler, produktion, borde, toiletter,

FITNESSCENTRE OG SPORTSKLUBBER. Redskaber, bolde, borde, bænke, toiletter, skranke og cafeteria.